แบบสอบถาม

คุณพึงพอใจกับเว็ปนี้เพียงใด
ผลลัพธ์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ มีผลบังคับใช้เดือนเมษายนนี้

สำนักงานสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 2 พฤษจิกายน 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยจังหวัดกาญจนบุรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นจาก 181 บาท?เพิ่มขึ้นเป็น 252 บาท ขอความร่วมมือนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ดังรายระเอียดที่แนบมาด้วย

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (ค่าจ้างขั้นต่ำ.pdf)ค่าจ้างขั้นต่ำ.pdf 374 Kb
 

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.๑๑) ผ่านอินเทอร์เน็ต??????????

???????????? เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการนายจ้างให้สามารถรายงานข้อมูลสภาพการจ้างและสภาพการทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น นายจ้างสามารถยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการประจำปีทางสื่ออิเล็กทรสอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ (user name) และรหัสผู้ใช้ (password) ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต?http://eservice.labour.go.th/eformweb/?หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลข ๐ ๒๒๔๕ ๔๑๙๑ และ ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๘๑ ?

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

???????????? การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๔

????????????????? ด้วยกระทรวงกลาโหมจะทำการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๕ ของกองทัพบก โดยจะเรียกกำลังพลสำรองในส่วนของกองทัพบก จำนวน ๑,๒๖๕ นาย กระทวงแรงงานจึงขอความร่วมมือนายจ้าง หรือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างที่มีกำลังพลสำรองทำงานอยู่ โดยให้กำลังพลสำรองลาไปเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลดังกล่าว ตามที่แนบเอกสารมา ดังนี้

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (เรียกพล.pdf)เรียกพล.pdf 300 Kb
   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

??????????? ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

?????????????? กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสถาบันครอบครัว ดังประกาศที่แนบมานี้

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (holiday1.jpg)holiday1.jpg 106 Kb
Download this file (holiday2.jpg)holiday2.jpg 84 Kb
   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

"โครงการโรงงานสีขาว"?เป็นโครงการที่จัดตั้ง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีวัตถุประสงค์ คือ

?1. เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

2. เพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ ขยายเข้าไปในสถานประกอบการ

3. เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานนำความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไปสู่สังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการนอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังรวมไปถึงสถาน
ประกอบการทั่วไปอื่นๆ เช่น สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานบันเทิง หอพักหรือเกสต์เฮาส์ เป็นต้น

???????? สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี จึงขอสนับสนุนนายจ้างดำเนินการตามมาตรฐานของโครงการโรงงานสีขาว?ดังเอกสารที่แนบมานี้

?

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (การจัดทำแฟ้มโครงการโรงงานสีขาว.doc)การจัดทำแฟ้มโครงการโรงงานสีขาวแฟ้มโครงการโรงงานสีขาว32 Kb
Download this file (ตัวอย่างนโยบาย.doc)ตัวอย่างนโยบายนโยบาย24 Kb
Download this file (ตัวอย่างแต่งตั้งคณะทำงาน.doc)ตัวอย่างแต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงาน29 Kb
Download this file (ตัวอย่างแผนงานการดำเนินงาน.xls)ตัวอย่างแผนงานการดำเนินงานแผนงานการดำเนินงาน26 Kb
Download this file (แนวทางการจัดทำโครงการโรงงานสีขาว.pdf)แนวทางการจัดทำโครงการโรงงานสีขาวแนวทางการจัดทำโครงการ85 Kb
Download this file (แนวทางดำเนินการของสปก.doc)แนวทางดำเนินการของสปกแนวทางดำเนินการ29 Kb
Download this file (แบบประเมินการทำโครงการสีขาว.pdf)แบบประเมินการทำโครงการสีขาวแบบประเมิน43 Kb
Download this file (แบบแจ้งความจำนง.doc)แบบแจ้งความจำนงแบบแจ้งความจำนง26 Kb
   

หน้า 1 จาก 2