นายประภาส  ศิลปรัศมี 

   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

079803
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
78
568
78670
1606
3143
79803

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-20 10:18

โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2562
by Kanchanaburi
ฮิต: 67

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีมติเห็นชอบให้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสามารถยื่นคำขอกู้ตามโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่ วันที่ 17 ธัันวาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562  สอบถามรายละเอียดเพ่ิิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2248 6684