นายประภาส  ศิลปรัศมี 

   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

079810
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
78
575
78670
1613
3143
79810

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-20 10:33

ผลการเลือกตั้งผูู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 7 ตามมาตรา 14(1)

Post on 01 เมษายน 2562
by Kanchanaburi
ฮิต: 138

                     ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 7 ตามมาตรา 14(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  การเลือกตั้งปรากฎผลดังนี้  

 

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิลงคะแนน

ผู้มาใช้สิทธิ

คิดเป็นร้อยละ

ฝ่ายนายจ้าง

37

44

42

95.45

ฝ่ายลูกจ้าง

3

4

4

100

 

 

 

 

  ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 37 คน จากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 37 คน เป็นบัตรดีทั้งหมด และมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 3 คน จากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 3 คน เป็นบัตรดีทั้งหมด  มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนายจ้าง 42 คน จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ฝ่ายลูกจ้าง 4 คน จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100