นายอภิญญา สุจริตตานันท์
     อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
     
            
             นายสุระ  ว่องไพบูลย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี           
138737
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
156
977
136819
3440
5534
138737

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-24 06:21

ประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓

Post on 22 มิถุนายน 2563
by Kanchanaburi
ฮิต: 94

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้

๑. ผลการพิจารณาคัดเลือก

- สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (UPDATE ๒๒/๐๖/๖๓)

๒. ผลการพิจารณาคัดเลือก

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- หน่วยงานความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
(UPDATE ๒๒/๐๖/๖๓)

๓. ผลการพิจารณาคัดเลือก

- สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ (UPDATE ๒๒/๐๖/๖๓)

หมายเหตุ

๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๒๐ และปีที่ ๑๕ ในงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจะส่งหนังสือเชิญให้สถานประกอบกิจการเข้ารับรางวัลต่อไป

๒. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการจัดส่งรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๒๑ - ๒๔ ปีที่ ๑๖ - ๑๙ ปีที่ ๑๐ - ๑๔ ปี, ระดับประเทศ (ระดับเพชร) สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๕ - ๙ ระดับประเทศ (ระดับทอง) สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๑ - ๔ และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, รางวัลหน่วยงานความปลอดภัย และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) ดีเด่นระดับประเทศ ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต่อไป

หมายเหตุ

เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ของดการจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อ ๒ จะดำเนินการจัดส่งรางวัลดังกล่าว ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต่อไป

*** ขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ***

หากมีแก้ไขโปรดแจ้งกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน

ผ่าน QR-CODE ที่อยู่ใต้ประกาศรายชื่อ