นายอภิญญา สุจริตตานันท์
     อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
     
            
             นายสุระ  ว่องไพบูลย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี           
157682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
172
335
155949
4688
4286
157682

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-24 03:17

ขอเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2564

Post on 13 มกราคม 2564
by Kanchanaburi
ฮิต: 21

สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ดำเนินการดังนี้

 

1. สมัครเข้ารับการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ

- จะต้องกรอกข้อมูลการสมัคร และบันทึกข้อมูลเอกสารการประเมินส่วนที่ ๑ – ๔
พร้อมแนบเอกสารผลงาน ส่วนที่ ๒ – ๔ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก จป. ดีเด่น / คปอ. ดีเด่น / หน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น

- ยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารผลงานที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

 

 

ส่งแบบใบสมัคร และ Flash Drive หรือ แผ่นซีดี/ดีวีดี บันทึกข้อมูลเอกสารประกอบการประเมินส่วนที่ ๑ - ๔ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

หนังสือเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับจังหวัด
คู่มือการประกวดสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
ใบสมัครสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
เอกสารแบบประเมินส่วนที่ 1
ระดับประเทศ
คู่มือการประกวดสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564
ใบสมัครสปก.ต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564
เอกสารแบบประเมินส่วนที่ 1
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน คปอ. ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน หน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.วิชาชีพ ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.เทคนิคขั้นสูง ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.เทคนิค ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.หัวหน้างาน ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
แบบเสนอชื่อตรวจประเมิน จป.บริหาร ดีเด่น ระดับประเทศ 2564