นายอภิญญา สุจริตตานันท์
     อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.
     
            
             นายสุระ  ว่องไพบูลย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี           
157659
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
172
312
155949
4665
4286
157659

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-24 02:36

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

Post on 13 มกราคม 2564
by Kanchanaburi
ฮิต: 43

 โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน "กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔" มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

คำชี้แจงและขั้นตอนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
แบบใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
หนังสือถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564